Parlament Europejski odrzucił backloading

Parlament Europejski stosunkiem głosów 334:315 odrzucił propozycję Komisji Europejskiej czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w 2013 roku, czyli tzw. backloadingu.
Decyzja ta ucieszyła polskich przedsiębiorców, bowiem ich zdaniem wprowadzenie backloadingu skutkowałoby dalszym wzrostem cen energii w Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej w UE dla odbiorców przemysłowych wzrosły w ostatniej dekadzie już o 45 proc. pogarszając konkurencyjność przemysłu europejskiego.
Wprowadzenie w życie propozycji Komisji Europejskiej spowodowałoby gwałtowny wzrost ceny pozwoleń, przekładając się na dalszy wzrost cen energii. Niski obecnie popyt na uprawnienia wynika bowiem z sytuacji gospodarczej. Wychodzenie z kryzysu będzie naturalnym, rynkowym impulsem do wzrostu ceny pozwoleń.
Backloading byłby pierwszym krokiem do trwałego usunięcia uprawnień z systemu, a tym samym do podwyższenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2020.
Cena CO2 ma wpływ na decyzje inwestorów, ale z całą pewnością nie jest to jedyny i decydujący czynnik. Taka ocena wynika z obserwacji, iż Europa przegrywa wyścig w zakresie wprowadzania zielonych technologii ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, krajami, które nie wprowadziły systemu handlu emisjami, natomiast mają odpowiednie strategie rozwoju i rozpowszechniania technologii, oparte na nowoczesnych mechanizmach finansowania.
Organizacje przedsiębiorców uważają, że Komisja Europejska powinna skoncentrować działania na tworzeniu długookresowych warunków wzrostu gospodarczego, w tym strukturalnych reform systemu handlu emisjami ETS (Emission Trading Scheme) po roku 2020, a nie na krótkookresowych interwencjach w poprawnie działające mechanizmy rynkowe. Stanowisko polskich przedsiębiorców jest zbieżne z opinią europejskiej federacji pracodawców BUSINESSEUROPE.
ZBW