PGE Dystrybucja ostrzega przed fałszywymi fakturami

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, Spółka informuje, iż nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.
W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie
(tel. 81 7105702, 81 7105739) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl).