PGE Giganty Mocy

Wieści budowa Gigantów Mocy

Wehikuł czasu, „gadające” portrety, sala doświadczeń w makiecie generatora, możliwość sterowania cyklem produkcyjnym i to co najcenniejsze, czyli węgiel brunatny. Te i inne atrakcje będzie można zobaczyć w interaktywnej ekspozycji muzealnej, która powstaje w centrum Bełchatowa.

PGE Giganty Mocy – taką oficjalną nazwę nosić będzie, na mocy umowy sponsoringu nominalnego, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., powstająca interaktywna ekspozycja muzealna.
Łączna powierzchnia użytkowa nowo powstającego budynku, składającego się z trzech kondygnacji, to ponad 5,5 tys. m2. Bryła budynku swoją formą i kolorystyką nawiązuje do węgla brunatnego. Całość będzie składała się z dwóch części. W jednej z nich będzie ekspozycja Giganty Mocy, druga poświęcona będzie funkcjom kulturalnym, a w niej. m.in. sala teatralna z widownią na 500 osób. Główną atrakcją będzie interaktywna ekspozycja poświęcona wydobywaniu węgla brunatnego i wytwarzaniu energii elektrycznej.
– Bełchatów słusznie uchodzi za niepisaną paliwowo-energetyczną stolicę Polski. Dlatego z jednej strony, chęć przybliżenia mieszkańcom regionu oraz osobom odwiedzającym Bełchatów, specyfiki tego miasta oraz stworzenie wyróżniającego produktu turystycznego, który przyciągałby do zrewitalizowanego centrum miasta, z drugiej edukowanie o trudnych zagadnieniach wytwarzania energii – to argumenty, które stanęły u podstaw decyzji dot. stworzenia ekspozycji i późniejszych prac nad jej koncepcją – mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.
– O wsparciu Grupy Kapitałowej PGE dla tego projektu zdecydowały merytoryczne i techniczne założenia ekspozycji. Jesteśmy przekonani, że będzie to przedsięwzięcie unikalne w skali kraju, nowoczesne, multimedialne, interaktywne i promujące wiedzę w zakresie nauk ścisłych dla wszystkich osób. Proponowane przez ekspozycję twórcze podejście do procesu zdobywania wiedzy jest istotne z punktu widzenia edukacji – podkreśla Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Ekspozycja ułożona jest według pór roku. Sale Wiosna, Lato, Jesień, Zima, tworzące rok kalendarzowy, mają przybliżyć czas i zjawiska towarzyszące powstawania węgla brunatnego. Natomiast sale nazwane porami dnia: Budzenie, Poranek, Południe, Wieczór i Noc uświadamiają zwiedzającym szybką eksploatację bełchatowskich złóż węgla.
Dzięki wehikułowi czasu, osoby zwiedzające zostaną przeniesione do okresu miocenu, w którym ukształtował się bełchatowski węgiel. Jest to centrum edukacji, w którym zwiedzający poznają, za pomocą interaktywnych eksponatów i stanowisk, procesy produkcyjne zachodzące w dwóch bełchatowskich gigantach: kopalni węgla brunatnego i elektrowni konwencjonalnej.
Otwarcie tego`jedynego muzeum interaktywnego w Polsce poświęconego procesowi powstawania węgla brunatnego, jego wydobyciu i produkcji energii elektrycznej planowane jest na koniec 2013 r. Ekspozycja będzie zlokalizowana na powierzchni około 600 m2 w nowo powstającym budynku Miejskiego Centrum Kultury. Przedsięwzięcie jest realizowane przez samorząd Miasta Bełchatowa. Łączna wartość zadania wynosi 23 mln 729 tys. 661 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego to blisko 10 mln. zł. Całość uzupełnia 5 -letnia umowa sponsoringu nominalnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. , w kwocie 2 mln. 500 tys. zł. netto.