Piąte Dyktando Kleszczowskie

Jubileuszowe V Dyktando Kleszczowskie, organizowane – podobnie jak poprzednie – przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie, odbędzie się w niedzielę 18 maja.

Uczestnicy tej edycji dyktanda zostaną podzieleni na 4 kategorie (gimnazjalista; licealista; open; VIP). Jury powołane przez organizatorów wyłoni po jednym zwycięzcy w każdej z tych kategorii, przyznając im tytuł Mistrza Ortografii. Chętni mogą się zgłaszać do 16 maja. Szczegółowy regulamin dyktanda znajdziemy na stronie internetowej GBP w Kleszczowie pod adresem http://www.biblioteka.kleszczow.pl/aktualnosci/2014/03/27/v-dyktando-kleszczowskie-regulamin/. Zainteresowani znajdą tam też formularze zgłoszeń: grupowych (przeznaczone dla szkół) oraz indywidualnych, które po wypełnieniu można przesłać na adresy e-mail: biblioteka@kleszczow.pl lub biblioteka@zspkleszczow.pl, bądź dostarczyć bezpośrednio do organizatorów dyktanda. Szkoły mogą zgłaszać dowolną liczbę uczestników. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają nagrodę specjalną organizatora.
Jak wynika z regulaminu piszący dyktando nie będą mogli korzystać z pomocy słowników oraz urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy), ani porozumiewać się z innymi uczestnikami, a także opuszczać sali przed zebraniem prac. Jurorzy podczas oceny prac będą zwracać uwagę nie tylko na błędy ortograficzne, ale także interpunkcyjne. Pięć takich błędów potraktowanych zostanie jako jeden błąd ortograficzny. Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów i znaków interpunkcyjnych mają być rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
Wyniki V Dyktanda Kleszczowskiego zostaną ogłoszone 21 maja, a wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Dni Kleszczowa.
JS