„Pieniądz przyszłości”

Wieści logo konkurs

Konkurs „Pieniądz przyszłości” to ogólnopolski konkurs dla dzieci polegający na wykonaniu dowolną techniką plastyczną pracy na temat „Jak wyobrażasz sobie pieniądz przyszłości?”

Cele konkursu:
-poszerzenie świadomości dziecka dotyczącej pieniądza i jego funkcji w gospodarce,
-przybliżenie historii pieniądza,
-upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
-popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci,
-popularyzacja pozytywnych postaw przedsiębiorczych,
-odkrywanie talentów plastycznych u dzieci,
W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci od 6 do 13 lat.
Każdy uczestnik po zakończeniu konkursu otrzyma dyplom.
Nagrodami za pierwsze trzy miejsca są gry planszowe. Przewidziane są również nagrody pocieszenia.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Na odwrocie pracy musi być napisane: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika oraz jego wiek.
Sponsorami nagród są:
www.nygus.pl
www.replikator.pl
www.jawa.waw.pl
www.ktosiaki.pl
www.mojebambino.pl

Prace przyjmowane są do 5 maja br.
Więcej informacji na stronie: http://www.pieniadzprzyszlosci.pl/ lub numerem telefonu 505 904 182.