Laboratorium Edukacyjne ECDL w Tomaszowie

Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim uruchomiło pierwsze w mieście laboratorium edukacyjne ECDL.
Laboratorium ma status „edukacyjnego” i umożliwia zdanie wybranych egzaminów ECDL dzieciom i młodzieży szkolnej. Stworzenie takiego certyfikowanego laboratorium w Tomaszowie ułatwia chętnym przystąpienie do egzaminu w miejscu zamieszkania.

Wszyscy chętni uczniowie mogą przystąpić do wybranych przez siebie egzaminów zgodnie z jednolitymi zasadami opisanymi na stronie www.ecdl.pl.
Egzaminy realizowane w Gimnazjum Nr 3 pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Użytkowanie baz danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

W przyszłości planowana jest organizacja szkoleń komputerowe dla uczniów współfinansowane w ramach projektów realizowanych ze wsparciem EFS, które pokryją koszty dodatkowych szkoleń i egzaminów.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence) to jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu ujednoliconych umiejętności w zakresie korzystania z użytkowego oprogramowania komputerowego, potocznie nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy. Zasady obowiązujące przy certyfikacji ECDL są identyczne na całym obszarze Unii. Każdy posiadacz certyfikatu ECDL wykazał, że w określonej dziedzinie i na określonym poziomie posiada umiejętność obsługi i wykorzystania narzędzi w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK).