Piotrków: ankieta o rozwoju miasta

Chcesz wypełnić ankietę o rozwoju miasta, która będzie podstawą do opracowania aktualizacji „Strategii rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020”, a nie zdążyłeś jeszcze tego zrobić? Nic straconego, ponieważ wydłużony został termin ich składania – informuje magistrat

– Chcemy, aby jak najwięcej postulatów mieszkańców Piotrkowa znalazło się w strategii, dlatego postanowiliśmy wydłużyć termin w którym można składać ankiety. Wypełniony dokument w wersji papierowej bądź elektronicznej przyjmowany będzie do 14 lutego – informuje Katarzyna Szokalska, Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta.

Przypomnijmy, że obecna strategia obowiązuje do 2017 roku, a większość projektów w niej ujętych zostało już zakończonych lub jest w trakcie realizacji, stąd pojawiła się konieczność jej aktualizacji.
– Dodatkowo Strategia Rozwoju Miasta musi być spójna z dokumentami szczebla wojewódzkiego i krajowego – informuje Katarzyna Szokalska.
Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta dodaje, że przygotowanie nowego dokumentu przedstawiającego kierunki działania wiąże się z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Wypełnioną ankietę, ktorą można pobrać z załącznika, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: k.szymanska@piotrkow.pl lub w wersji papierowej na adres: Biuro Planowania Rozwoju Miasta, ul. Szkolna 28.