Piotrków: Biblioteka przedłuża konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika informuje o zmianie terminu nadsyłania prac na konkurs fotograficzny „Piękno ziemi łódzkiej w obiektywie”.

Konkurs realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Bliżej natury – edukacja ekologiczna dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”. Celem konkursu, skierowanego do wszystkich grup wiekowych, jest zachęcenie uczestników do poznania i zagłębienia się w piękno natury ziemi łódzkiej. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie zdjęć wykonanych na terenie województwa łódzkiego, które zostaną wykorzystane w promocji zadania oraz zaprezentowane w czasie wystawy pokonkursowej. Technika zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 21×30 cm (A4), 300 dpi. Każde zdjęcie powinno być wywołane i przekazane z opisem (tytuł) na płycie CD. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis. Autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 prac. Termin nadsyłania prac: 31 sierpnia 2015 r.
Szczegóły dotyczące konkursu odnaleźć można na stronie: www.biblioteka.piotrkow.pl.

Agnieszka Wojtaś
Miejska Biblioteka Publiczna
w Piotrkowie Trybunalskim