Piotrków: Magistrat rozwija e-usługi

Piotrkowski magistrat pozyskał kolejne środki na rozwój e-usług.

Pod koniec listopada w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”.
– Projekt obejmuje stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach realizujących zadania miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury i udostępnieniem nowych usług za pośrednictwem platformy e-PUAP – mówi Jolanta Kopeć z Biura Partnerstwa i Funduszy, zaznaczając, że jego realizacja nie tylko ułatwi załatwianie spraw przez piotrkowian, skróci czas oczekiwania, ale przyniesie także oszczędności dla miasta.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone również na rozwój geograficznego systemu informacji przestrzennej GIS oraz szersze wykorzystanie istniejącej Piotrkowskiej Platformy E-learningowej. W ramach unijnego dofinansowania dodatkowo przewiduje się zakup oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do przekształcenia w wersję elektroniczną wybranych zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej i zamieszczenia ich cyfrowej wersji w Internecie.
Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł, z czego 1,777 mln zł będzie pochodziła z środków unijnych.