Piotrków Miastem Edukacyjnym

rynek Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski jako pierwsze miasto w Polsce przystępuje do światowego projektu „Miasto Edukacyjne”.

Program organizowany jest przez „Instytut Edukacji Demokratycznej – Izrael” oraz niemiecko-singapurską organizację „Sieć Edukacyjna Nobla”. Jego zadaniem  jest stworzenie sieci dziesięciu Miast Edukacyjnych na całym świecie, które będą służyły jako ośrodki wzbogacania wiedzy i szkolenia w dziedzinie kultury demokratycznej. W związku z organizacją projektu  jutro do Piotrkowa Trybunalskiego przybędą delegacje obu organizacji. W czasie dwudniowej wizyty prezentowana będzie m.in. działalność Miejskiego Ośrodka Kultury czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Głównym punktem spotkania będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą zastanawiać się jak z Piotrkowa Trybunalskiego uczynić Miasto Edukacyjne. Program stawia sobie za cel rozwijanie społeczeństwa i jego miejskiego systemu edukacji w taki sposób, który wspiera i promuje prawo swoich mieszkańców do równych szans. Równocześnie zobowiązuje do podtrzymywania wartości tolerancji i włączenia tych, którzy różnią się od większości.

www.piotrkow.pl