Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 53 bytes written, possibly out of free disk space in /home/wamwiesc/domains/gazeta-wiesci.pl/public_html/wp-content/plugins/grid-gallery-ready/vendor/Rsc/Cache/Filesystem.php on line 40
Piotrków: Powiat stawia na rodzinną opiekę | WieÅ?ci Gazeta Regionalna

Piotrków: Powiat stawia na rodzinną opiekę

wieści rodzina

Wejście w życie w 2012 roku nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyło na powiaty konieczność wprowadzenia zmian m.in. związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że najlepszą opiekę dzieciom może zapewnić rodzina (np. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywać może nie więcej niż 14 wychowanków.

Mając na to uwadze, Zarząd Powiatu Piotrkowskiego prowadzi szereg działań zmierzających do odejścia od instytucjonalnej opieki nad małoletnimi. Pierwsze to nieustannie prowadzona akcja promocyjna w celu pozyskania rodzin zastępczych. Drugim działaniem jest utworzenie rodzinnego domu dziecka. Pierwotnie Zarząd Powiatu zakładał otworzenie dwóch domów: w Czarnocinie i Bujnach. W przypadku pierwszej lokalizacji, adaptacji poddany zostanie budynek wolnostojący znajdujący się w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie. Będzie mogło w nim zamieszkać 8 dzieci wraz z rodziną, która się nimi zaopiekuje. – Jest to wspaniałe miejsce dla naszych podopiecznych, gdyż w bliskiej odległości znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna – podkreśla Paweł Giler dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrowie Tryb. – Dodatkowo w pobliżu znajduje się boisko Orlik, stadion i hala sportowa. Sam budynek położony jest w malowniczym parku. W założeniu dom będzie mógł przyjąć dzieci już od września.
Remont pałacyku w Bujnach, gdzie miał powstać drugi rodzinny dom dziecka, nie doczeka się realizacji. Zbyt wysoki koszt dostosowania obiektu przekracza możliwości finansowe powiatu (1,5 mln złotych). Zarząd Powiatu jest na etapie poszukiwań innego budynku na terenie powiatu, w którym można stworzyć odpowiednie warunki dla dzieci.

Co dalej z Domem Dziecka w Sulejowie?

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sulejowie wynosi ponad 5200 złotych i z roku na rok rośnie. W 2012 roku utrzymanie placówki obciążyło budżet powiatu kwotą 1 mln 830 tysięcy złotych. Otwarcie rodzinnych placówek zmniejszy ten koszt do kwoty 650 tysięcy złotych. Jest to możliwe dzięki zleceniu prowadzenia rodzinnych domów organizacji pozarządowej. W tym celu powiat zamierza ogłosić już w kwietniu konkurs ofert na realizację tego zadania.
– Obecnie w placówce przebywa 29 wychowanków. Jednak sytuacja jest dynamiczna i nie jesteśmy w stanie stanowczo potwierdzić ile dzieci będzie w niej przebywać w ciągu najbliższych miesięcy – informuje Danuta Ratajska kierownik działu opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR. – Wiemy, że kilkoro z nich, jeszcze w tym roku, usamodzielni się (osiągnie pełnoletność), ośmioro przeniesiemy do placówki w Czarnocinie, natomiast dla pozostałych, spoza naszego powiatu, w porozumieniu z samorządami powiatowymi, właściwymi dla ich miejsca zamieszkania, będziemy szukać miejsc w podobnych placówkach najbliższych powiatom, których dzieci są pod naszą opieką. Nie wykluczone, że pozostaną one u nas i do czasu otwarcia drugiego rodzinnego domu przebywać będą w sulejowskiej placówce.

Przejście na rodzinną formę sprawowania opieki nad dziećmi wiąże się z zamknięciem Domu Dziecka w Sulejowie. Wraz z malejącą liczbą dzieci racjonalnie zmniejszać się będzie liczba osób zatrudnionych w placówce. – O konieczności redukcji zatrudnienia rozmawialiśmy z pracownikami DD w Sulejowie wielokrotnie i mają oni świadomość, że powiatu nie stać na ponoszenie tak wysokich kosztów jak obecnie – wyjaśnia dyrektor Giler.

Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć budynek do wynajęcia na cele opiekuńczo-wychowawcze. Nie wykluczone, że część obecnych pracowników znajdzie zatrudnienie w nowej placówce.
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie