Piotrków: przystanek przy Wieży Ciśnień przeniesiony

Wieści Piotrków POW remont

W poniedziałek (17.02) przystanek autobusowy znajdujący się przy Wieży Ciśnień zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ulicą Grota-Roweckiego. Zmiana podyktowana jest prowadzonymi pracami przy modernizacji ulicy POW.

Dodatnia temperatura oraz brak opadów śniegu pozwalają na ciągłe prowadzenie prac przy trzecim etapie modernizacji ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Obecnie wykonawcy pracują przy przebudowie infrastruktury podziemnej: wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektrycznej. Roboty te, jeśli pozwoli na to aura, potrwają do przełomu lutego i marca. Następnie na plac budowy wejdą drogowcy, którzy zedrą starą nawierzchnię i rozpoczną się prace przy układaniu chodników oraz wylewaniu asfaltu.
– Szybki postęp prac spowodował, że rozkopy obejmą już teren przy wieży ciśnień. Zachodzi więc konieczność przeniesienia przystanku autobusowego znajdującego się przy wieży za skrzyżowanie z ulicą Grota-Roweckiego – informuje Agata Wypych z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i zaznacza, że będzie to przystanek dla komunikacji miejskiej. – Dla komunikacji regionalnej (międzygminnej i międzymiastowej) ZDiUM przygotuje trzy słupki przystankowe wraz z tablicami rozkładowymi na ulicy Grota-Roweckiego – dodaje. Poszczególne przystanki zostaną przypisane dla danych kierunków jazdy.
Nowa organizacja obowiązywać będzie od poniedziałku (17.02).