Piotrków: Spotkanie z Dariuszem Kołkiem

Dariusz_Kołek

29 października 2015 r. w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK odbyło się spotkanie z Dariuszem Kołkiem, wiceprezesem Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery.

Tematem wieczoru była wspólna pasja uczestników spotkania, czyli fotografia. Dariusz Kołek opowiedział podczas prelekcji o makrofotografii, czyli sztuce fotografowania, która jest najbliższa jego sercu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna uczestników Klubu Seniora z Ośrodka Edukacji Artystycznej MOK pn. „Piotrkowianie”.
Wystawę będzie można zwiedzić do 10 listopada w galerii OEA MOK, przy ul. Słowackiego 13, w godzinach od 9.00 do 18.00