Piotrków Tryb.:Bezpłatne punkty pomocy prawnej

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby do 26 roku życia i powyżej 65 lat, podopieczni pomocy społecznej, weterani i kombatanci oraz wielodzietne rodziny.

Na terenie powiatu uruchomiono cztery punkty w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie, Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie oraz w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy. Dwa pierwsze punkty prowadzi Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., natomiast na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w GCK w Rozprzy i ZSP w Sulejowie, ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych, wygrało Stowarzyszenie EuroAktywni. Porad prawnych, we wszystkich punktach, przez cztery godziny w dni robocze, udzielają adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. Otwarcia punktów dokonał sekretarz powiatu Ireneusz Czerwiński.