Piotrków Tryb.: Budżet obywatelski w maju

2 maja startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i zasadami tegorocznego projektu.

Podobnie jak w poprzednich latach do dyspozycji mieszkańców będzie 1,2 mln zł podzielone na cztery rejony w mieście. Na każdy z rejonów będzie przypadać po 300 tys. zł. Projekt będzie mogła złożyć grupa co najmniej 15 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 lat.
Tegoroczne edycja wystartuje 2 maja. Od tego czasu piotrkowianie będą mogli składać swoje propozycje projektów.
– Pomysły będzie można zgłaszać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w formie elektronicznej za pomocą formularza na stronie www.piotrkowianiedecyduja.pl – wylicza Grzegorz Adamczyk, Doradca Prezydenta Miasta i dodaje, że propozycje będzie można składać do 15 czerwca.

Od połowy czerwca do końca sierpnia złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym, po czym zespół opiniujący opracuje listę projektów, które trafią pod głosowanie.
Głosowanie zaplanowano od 5 do 18 września. Udział w nim będą mogli wziąć mieszkańcy Piotrkowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosy będzie można oddawać za pomocą strony internetowej www.piotrkowianiedecyduja.pl oraz w wyznaczonych wcześniej lokalach.
Zwycięskie projekty poznamy do końca września.