Piotrków Tryb.: Dni Otwarte w Oczyszczalni Ścieków

Wieści dni otwarte oczyszczalni ścieków w Piotrkowie

Zastanawiasz się na czym polega oczyszczanie ścieków? Chcesz dowiedzieć się jak to działa?
Masz niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć to na własne oczy. Już 7 i 8 listopada w Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się Dni Otwarte dla mieszkańców podczas których będziesz mógł m.in. zwiedzić oczyszczalnię i poznać tajniki jej działania.


Co w programie Dni Otwartych?

Oprócz zwiedzania zmodernizowanych obiektów piotrkowskiej oczyszczalni, obejrzeć będzie można wystawę fotograficzną „Oczyszczalnia kiedyś i dziś”, prezentującą jak zmieniły się poszczególne elementy i obiekty oczyszczalni w wyniku przeprowadzonej inwestycji. Ponadto, na zminiaturyzowanym planie oczyszczalni będzie można dowiedzieć się i zobaczyć jak przebiega proces oczyszczania ścieków.
Wszystko to czeka na zwiedzających 7 i 8 listopada w godzinach od 10:00 do 16:00. Zwiedzanie odbywa się w turach co 1,5 godziny tj. o 10.00, 11.30, 13.00 i 14.30. Dojazd na teren Oczyszczalni przy Ulicy Podole 7 linią nr 8.
Dni Otwarte zaplanowane zostały w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

Zmodernizowana oczyszczalnia już działa!
Nowa oczyszczalnia po modernizacji ma możliwość oczyszczenia wszystkich dopływających do niej ścieków oraz wód deszczowych czyli jej wielkość i efektywność została dostosowana do ich ilości (wielkość przepływu) jak i jakości (ładunku). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, biogaz wytwarzany w procesie oczyszczania, zamieniany jest na energię. Tak uzyskaną energię wykorzystuje się do zasilania urządzeń oczyszczalni. W wyniku przeprowadzonej inwestycji w 40-60% oczyszczalnia jest samowystarczalna, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Po modernizacji oczyszczalnia ma zdolność do usuwania niebezpiecznych substancji i pierwiastków z dopływających ścieków, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, nawet do poziomów niższych od wymaganych przez prawo polskie i europejskie.

Jak wyglądał system kanalizacyjny przez lata?

W Piotrkowie Trybunalskim system kanalizacyjny pojawił się w pierwszej połowie XX wieku, gdy w 1924 roku samorząd miasta podpisał umowę z amerykańską firmą Ulen and Company na budowę wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Obiekty zostały oddane do użytku w 1927 roku. W takim stanie oczyszczalnia działała do 1977 roku. Jednak w latach sześćdziesiątych na skutek rozwoju przestrzennego miasta oraz spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego okazało się, że oczyszczalnia nie jest w stanie oczyścić wszystkich wytwarzanych ścieków. Podjęto wówczas decyzję o budowie nowej oczyszczalni przy ulicy Podole. Inwestycję rozpoczęto w 1972 roku, której I etap oddano do użytku w 1974 roku. Moment ten uznaje się za początek działania piotrkowskiej oczyszczalni. W 2009 roku rozpoczęto jej modernizację – gruntowny remont i rozbudowę obiektu, która ma na celu dostosowanie jej do spełniania polskich i europejskich norm oczyszczania ścieków. Ich niespełnienie skutkowałoby dolegliwymi karami dla Miasta i jego mieszkańców. Efektem zrealizowanej inwestycji jest szeroko rozumiana ochrona środowiska dzięki zapewnionemu stabilnemu i skutecznemu działaniu systemu wodno – ściekowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Rezultat przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni będzie można zobaczyć już podczas wielkiego otwarcia.
Więcej na www.oczyszczalniapiotrkow.pl lub www.piotrkow.pl
Znajdź nas również na Facebook’u: www.facebook.pl/przylaczsiedopiotrkowskich
Oczyszczalnia Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Podole 7/9
Piotrków Trybunalski
Dojazd linią nr 8.