Piotrków Tryb.: Inwestycje w 2015 r.

98,6 mln złotych, czyli prawie 25 procent wszystkich wydatków budżetu miasta zamierza wydać piotrkowski magistrat na inwestycje w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Część prac rozpoczęła się już w minionym roku i będą kontynuowane. I tak w 2015 roku zakończy się przebudowa ulic Wojska Polskiego (od POW do Toruńskiej) i Rolniczej, modernizacja budynku MOPR, rewaloryzacja parku im. ks. J. Poniatowskiego, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Belzackiej (powstanie m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, linarium, ścianka wspinaczkowa), termomodernizacja przedszkola nr 5 oraz rozbudowa przedszkola nr 26.

Nie zabraknie inwestycji drogowych. Drogowcy pojawią się na ulicach: Dębowej, Żeglarskiej, Gołębiej, Dalekiej oraz części uliczek na osiedlu Pawłowska. Planowana jest przebudowa ulicy Śląskiej od ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich do ulicy Wiślanej. Pozostała część zostanie przebudowana wraz z rondem Sulejowskim.
Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie z tzw. schetynówek to zmodernizowana zostanie al. Sikorskiego (od ul. Zawodzie aż do al. Armii Krajowej, z wyłączeniem wcześniej wyremontowanych odcinków). Ponadto budowane będą nowe miejsca postojowe, które pojawią się m.in. przy ulicy Garncarskiej 1.

W tegorocznym budżecie szczególne miejsce zajmuje także rozbudowa monitoringu miejskiego, który wzbogaci się o kolejne kamery czuwające nad bezpieczeństwem piotrkowian. W 2015 roku ma rozpocząć się pierwszy etap regulacji rzeki Strawy i remont przedszkola nr 8. Powstanie m.in. wodociąg w ulicy Granicznej i Czarnej, kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Żabiej oraz infrastruktura podziemna w rejonie ulic Broniewskiego/Wierzejskiej. Ta ostatnia inwestycja ma związek z planowaną w tym miejscu budową bloków przez TBS oraz prywatnego przedsiębiorcę.