Piotrków Tryb.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków zakończona

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków

9 grudnia 2015 odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca unijny projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Sześcioletnie przedsięwzięcie było największą inwestycją realizowaną w mieście. Piotrków Trybunalski dołączył do miast, które zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo ekologiczne.

Zaproszeni na konferencję goście zgromadzili się w hotelu Mercure Vestil w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie o 10.00 miało miejsce jej oficjalne otwarcie. Wydarzenie zostało podzielone na kilka etapów: powitanie uczestników przez Prezydenta Miasta – Krzysztofa Chojniaka, zwiedzanie miasta i inwestycji, wystąpienia władz miasta i gości oraz część artystyczną.
Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić inwestycje objęte Projektem po modernizacji: Zakład Oczyszczalni Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody „Szczekanica” oraz wybrać się w podróż Szlakiem Traktu Wielu Kultur. Oczyszczalnia to kluczowy element zakończonej modernizacji i rozbudowy. Dziś jest to miejsce, które odpowiada standardom krajowym i unijnym, a przede wszystkim służy mieszkańcom poprawiając komfort ich życia. Proekologiczna inwestycja trwała niespełna 2 lata, co przy zakresie przewidzianych prac należy uznać za rekordowe tempo. Stacja Uzdatniania Wody „Szczekanica” jest natomiast jedną z najbardziej nowoczesnych w Polsce. W trakcie uzdatniania wody wydobywanej ze studni głębinowych następuje w niej redukcja żelaza o 98% oraz manganu o 97%. Dzięki temu Piotrkowianie mogą bez obaw pić wodę prosto z kranu. Trakt Wielu Kultur pozwolił gościom zapoznać się z bogatą kulturą i historią Piotrkowa Trybunalskiego.
Staramy się o to aby dbać o piotrkowian. Jednak nie ukrywamy tego, że duże znaczenie ma ten element natury formalno-prawnej. Gdybyśmy nie zrealizowali tej kosztownej inwestycji, przełożyłoby się to na portfele naszych mieszkańców. Dlatego też musielibyśmy jako miasto płacić kary, a to z kolei musiałoby być wliczone oczywiście w taryfę za wodę i odprowadzane ścieki – podsumowuje Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Inwestycja o wartości ponad 200 mln zł została dofinansowana w 71% z Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Unowocześniona i rozbudowana infrastruktura w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków jest impulsem do dalszego rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego, ale przede wszystkim służy jego mieszkańcom, dając wymierne efekty ekologiczne oraz ekonomiczne.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.