Piotrków Tryb.: nowe deklaracje za śmieci!

Wieści-śmieci-Piotrków

OD 1 kwietnia w Piotrkowie zmienia się sposób naliczania opłat za śmieci oraz stawka za odbiór odpadów komunalnych. Zmienił się również wzór deklaracji „śmieciowej”. Mieszkańcy na złożenie oświadczeń mają czas do 14 kwietnia.

OPŁATY:
Nowe stawki uchwalone przez Radę Miasta przedstawiają się następująco:
– 6,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
– 12,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane.

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI:
Właściciele domów jednorodzinnych nową deklarację składają w jednym z trzech miejsc:
a) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31 (przy dawnym POM-ie), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 – 17.00,
b) Urząd Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 17.00,
c) Urząd Miasta, ul. Szkolna 28, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 17.00.

Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. W tym celu deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na ePUAP.

W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklaracje zbiorcze od nieruchomości składają zarządcy tychże budynków.

Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że w kwietniu płacimy jeszcze według starych zasad, a według nowych stawek opłaty wnosimy dopiero w maju.

Nowe wzory deklaracji będą dostępne w punktach ich przyjmowania oraz na stronie http://www.piotrkow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 732 03 64.