Piotrków Tryb.: nowe stawki za śmieci

Od 1 kwietnia br. w Piotrkowie Tryb. będą obowiązywały nowe stawki za śmieci.

Radni przyjęli propozycję przygotowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W Piotrkowie stawki będą naliczane od osoby zamieszkującej dane gospodarstwo. Wraz ze zmianą sposobu naliczania ustalono również nową stawkę za śmieci. Za odpady segregowane będzie to 6 zł od osoby, natomiast za niesegregowane 12 zł od osoby.
– Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej obligują nas do zmiany sposobu naliczania opłaty za śmieci. Nie możemy już stosować prorodzinnych rozwiązań, tj. różnicować stawki dla gospodarstw wielodzietnych czy wielopokoleniowych – tłumaczył podczas sesji nadzwyczajnej prezydent Krzysztof Chojniak.
Jak informuje piotrkowski magistrat, zmiany będą wiązały się z koniecznością ponownego złożenia deklaracji „śmieciowych”. Nowy sposób naliczania i stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia. Piotrkowianie nowe deklaracje będą musieli złożyć w pierwszej połowie kwietnia. Mieszkańcy domów jednorodzinnych składają je do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, natomiast za lokatorów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot dokumenty te składają zarządcy nieruchomości.