Piotrków Tryb.: Sprawdzą swoją wiedzę o historii miasta

9 marca odbędzie się pierwszy etap „Wielkiego testu o historii miasta”. Jest on okazją do sprawdzenia swojej historycznej wiedzy o Piotrkowie właśnie w roku 800-lecia.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców i sympatyków Piotrkowa Trybunalskiego. Podzielony został na dwa etapy. Pierwsza część konkursu odbędzie się 9 marca o godz. 10:00 w siedzibach szkół, które zgłoszą się do udziału w teście.
W trakcie tego etapu komisje konkursowe wyłonią trójkę najlepszych zawodników w poszczególnych szkołach. Uczniowie ci utworzą zespół reprezentujący placówkę w rundzie finałowej. Z kolei mieszkańcy będą rozwiązywać test pierwszego etapu w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Spośród zgłoszonych, organizatorzy wyłonią trójkę najlepszych, którzy utworzą jeden zespół w rundzie finałowej.
Drugi etap konkursu przewidziano na 5 kwietnia. Odbędzie się on w Miejskim Ośrodku Kultury i przyjmie formę turniejową.
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej (Zamurowa 11).