Piotrków Tryb.: Zebrali ponad 10 tys. zł dla pogorzelców

Wieści Piotrków kamienica al.3Maja

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC zebrało dla pogorzelców 10 211,27 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wolborskiej 30 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r w sprawie przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami / Dz. U. Nr 199, poz. 1947 ze zm. zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy podaje do wiadomości szczegółowe wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr SPO.5311.6.2014 z dnia 11.07.2014 r :

Podczas akcji Piotrkowianie Pomagają Pogorzelcom dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy Al. 3-go Maja w Piotrkowie Trybunalskim w terminie od 11 lipca 2014 r do 30 sierpnia 2014 r. zebrano:

– wpływ do puszek kwestarskich nr 1 i nr 2 w dniach 12-13.07.2014 ( Fly Fest 2014 ) – 1285,01 zł

– wpływ do puszek kwestarskich nr 1 w MOK i nr 2 w UM do 30 sierpnia 2014 – 426,91 zł

– wpływy z dobrowolnych wpłat na wydzielone subkonto bankowe – 8499,35 zł

Łączna kwota zebranych środków:

10 211,27 zł

Wszystkie środki są już przekazywane i zostaną rozdysponowane w całości osobom poszkodowanym najpóźniej do końca września 2014r
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia HARC