Piotrków Tryb.: Zmiany w szpitalach

Wieści ambulans

Zmiany w funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowotnej, zatwierdziła Rada Powiatu Piotrkowskiego, przyjmując, na ostatniej sesji, opracowany przez zespół specjalistów projekt. Oferty obydwu szpitali, działających na terenie Piotrkowa Tryb. będą się uzupełniały.

W ramach wspólnie wypracowanego przez Zarządy: Powiatu Piotrkowskiego i Województwa Łódzkiego, projektu współpracy, obecny oddział chirurgiczny, kardiologiczny i urologiczny PZOZ, zostanie przeniesiony do Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego – partnera, a nie jak dotychczas konkurenta, dla PZOZ w Piotrkowie. – Od 2012 roku, wspólnie z dyrekcją szpitala, przedstawicielami wszystkich związków zawodowych, szukaliśmy rozwiązań: 1. przekazania części usług samorządowi miasta, 2. znalezienia partnera strategicznego, 3. połączenia szpitali – wyliczył starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała. – Dopiero porozumienie z Zarządem Województwa Łódzkiego, właściciela Szpitala Wojewódzkiego, dało szansę, na której skorzystają zarówno mieszkańcy miasta i powiatu, jak i pracownicy obu placówek. Jest to rozwiązanie najrozsądniejsze, albowiem obydwa szpitale są publiczne i zlokalizowane na terenie Piotrkowa Tryb. Zaakceptowane przez Zarząd Powiatu i Województwa, a także przez Rady Społeczne obydwu szpitali zmiany, polegać mają na zmianie miejsca wykonywania niektórych spośród świadczonych przez szpitale usług, a dokładniej trzech oddziałów: chirurgii, urologii i ośrodka wszczepiania rozruszników. Wybór tych oddziałów nie jest przypadkowy. Szpital wojewódzki ma zdecydowanie większe i nowocześniejsze zaplecze diagnostyczne dla działalności tych oddziałów. Oznacza to, że pacjenci będą szybciej diagnozowani i nie będzie ryzyka powstania komplikacji, w czasie przewożenia pacjenta na dodatkowe badania z ul. Roosevelta na ul. Rakowską, jak ma to miejsce obecnie.

Z kolei Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie ma przekazać do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dwa oddziały ginekologii z położnictwem oraz oddział pediatryczny. W wyniku tych zmian świadczenia szpitalne i poradniane, w tych usługach, będą zlokalizowane wyłącznie w budynku przy ul. Roosevelta 3. Nie ma wątpliwości, że tego typu działania – konsolidujące opiekę nad kobietą i dzieckiem – przyczynią się do poprawy ich jakości.

Opisane zmiany w sposób klarowny uzupełniają się i są dostosowane do profilu prowadzonej działalności: szpital powiatowy ma prowadzić i rozwijać usługi ukierunkowane na podstawową opiekę zdrowotną, w tym szkolną i kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem, a także pomoc medyczną osobom w podeszłym wieku. Z kolei szpital wojewódzki będzie miał przede wszystkim szeroki profil specjalistyczny (w tym kardiologiczny), oparty na nowoczesnej diagnostyce.