Piotrków: Wspólnymi siłami wyremontują drogi

Wieści Piotrków ul Roosvelta

Piotrkowski magistrat wspólnie z powiatem przygotowują się do przebudowy ulic Roosevelta oraz Żelaznej.

– Zdecydowana większość inwestycji obejmie tereny powiatu piotrkowskiego, dlatego projekt inwestycji został zgłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego jako potencjalne przedsięwzięcie rozwojowe w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – informuje Katarzyna Szokalska, Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta piotrkowskiego magistratu.
Projekt można podzielić na dwa etapy: należący do miasta i należący do powiatu. Piotrkowski zakres inwestycji ma objąć modernizację ulicy Roosevelta (od granic miasta do ulicy Żelaznej), przebudowę ulicy Żelaznej wraz z budową rond na skrzyżowaniach ulic Roosevelta i Żelaznej oraz Żelaznej i Dmowskiego. Szacunkowy koszt to 20 mln zł.
Z kolei drugie tyle ma kosztować wykonanie prac na terenie powiatu, które pokryje Starostwo Powiatowe, tj. przebudowa ponad 9-kilometrowej drogi od autostrady A1 do granic Piotrkowa.