Piotrkowski magistrat rozda komputery

Kolejne 104 komputery z darmowym dostępem do internetu trafią do piotrkowskich rodzin.

Przypomnijmy, że na początku czerwca piotrkowski magistrat przekazał do stu rodzin zestawy komputerowe z dostępem do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”. Komputery trafiły wówczas do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Teraz urzędnicy wywalczyli dofinansowanie na realizację kolejnego programu, który pozwoli wyposażyć 104 rodziny w zestawy komputerowe. Jak podaje piotrkowski magistrat, w ramach programu zostanie zakupiony i nieodpłatnie przekazany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu dla 104 gospodarstw domowych. Projekt „eRodzina” obejmie wsparciem rodziny zastępcze, do których trafi 60 komputerów oraz uczniów piotrkowskich szkół, pobierających stypendia socjalne – dla nich przeznaczone będą 44 zestawy.
Sprzęt trafi nie tylko do rodzin, ale również i instytucji. Komputery zostaną zakupione także dla świetlicy socjoterapeutycznej „Bartek” oraz Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR.
Wartość całego projektu to 784 tys. 300 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków UE.