Piotrkowskie „Emzetki” za darmo… ale nie dla wszystkich

Piotrkowscy rajcy przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej cen biletów w piotrkowskich „emzetkach”. Nowelizacja nie dotyczyła jednak cen biletów. Uchwała wprowadziła nowe ulgi.

Prawo do bezpłatnego przejazdu uzyskali Honorowi Dawcy Krwi I stopnia. To jednak nie jedyna grupa, która będzie mogła za darmo jeździć „emzetkami”. Z bezpłatnych przejazdów skorzystają także dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością uczęszczająca do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz ich pełnoletni opiekun, który podróżuje z uprawnionym.
Opiekunowi przysługuje także darmowy dojazd, gdy podróżuje po uprawnionego lub po jego odwiezieniu wraca do miejsca zamieszkania. Ulga obowiązuje na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem.

Oba rozwiązania zostały wprowadzone z inicjatywy piotrkowian. Zgłaszane postulaty zostały poddane analizie pod kątem ekonomicznym oraz społecznym, a następnie przedstawione do akceptacji Radzie Miasta. Rajcy w środę poparli projekt Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta została podjęta jeszcze jedna uchwała, która wprowadziła darmowe przejazdy dla określonej grupy piotrkowian. Radni przyjęli program „Rodzina 4+”, w ramach którego – dla rodzin z czworgiem lub więcej dzieci – wydawane będą Karty „Dużej Rodziny” uprawniające m.in. do korzystania z bezpłatnych biletów MZK.