PKB rośnie

Opublikowany niedawno przez GUS wstępny szacunek PKB w III kwartale 2013 r. wskazuje na długo oczekiwane ożywienie w polskiej gospodarce. W trzecim kwartale 2013 roku wzrost gospodarczy był wyższy o 1,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.

W III kw. wzrosła konsumpcja indywidualna i publiczna. Po czterech kwartałach spadku o 0,6 proc. zwiększyły się nakłady brutto na środki trwałe.
W ostatnim kwartale wartość dodana rosła we wszystkich głównych sektorach, z wyjątkiem budownictwa, którego spadkowy trend wyhamował jednak w III kw.
Jak czytamy w komentarzu Ministerstwa Gospodarki, szacunki GUS wskazują, iż ożywienie w polskiej gospodarce nabiera tempa. Po długim okresie spadku wzrósł popyt krajowy. Zgodnie z oczekiwaniami kończy się proces dostosowania zapasów, co wraz z rosnącymi nakładami inwestycyjnymi przyśpiesza tempo wzrostu importu. To zaś powoduje, że pomimo znaczącego wzrostu eksportu wkład eksportu netto był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 2013 r.
W kolejnych kwartałach powinniśmy obserwować dalsze przyśpieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Eksperci MG szacują, że w IV kw. 2013 r. dynamika PKB będzie się kształtować w granicach 2,3 proc.