Po paszport do dowolnego wydziału

Wieści_paszport

Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport lub paszport tymczasowy będziemy mogli złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju.

Obecnie wniosek o paszport składamy w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Od 17 stycznia 2013 r. wniosek ten będziemy mogli złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Nowością jest także możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokument w nagłych przypadkach, związanych z prowadzoną działalnością zawodową (na przykład w związku z nieplanowaną wcześniej podróżą służbową).
Przypomnijmy, że paszport dla osób powyżej 13 roku życia jest ważny 10 lat od daty wydania, dla dzieci do 13 roku życia – 5 lat. Natomiast paszport tymczasowy jest ważny nie dłużej niż 12 miesięcy.