Początek ferii zimowych

Dzisiaj rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów szkoły podstawowej w Gorzkowicach (powiat piotrkowski).

Ferie zimowe w roku szkolnym 2012/2013 w województwie łódzkim przypadają na 11-24 lutego 2013 roku. W szkole podstawowej w Gorzkowicach w tym roku szkolnym termin ferii zimowych został  jednak zmieniony. Powodem zmiany jest pożar szkoły, który miał miejsce  13 listopada 2012 roku. Po pożarze budynek szkoły został wyłączony z użytkowania a zajęcia lekcyjne dla uczniów odbywały się w budynku gimnazjum i w SP w miejscowości Gościnna. W budynku szkoły obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie go do stanu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie. Termin ferii został zmieniony na 2-15 stycznia 2013 roku. Dla uczniów będzie to przedłużenie przerwy świątecznej, władze szkoły natomiast liczą, że w tym czasie uda się zakończyć odbudowę budynku, co umożliwi powrót do normalnego funkcjonowania szkoły.