Policja ostrzega przed oszustami

Wieści policja

Policjanci apelują do osób starszych i osób z ich otoczenia o większą czujność i rozwagę. W opoczyńskim tylko w ciągu jednego dnia potwierdzono kilka prób usiłowania wyłudzenia pieniędzy tzw. metodą na wnuczka.

3 marca 2013 roku opoczyńska policja została powiadomiona o trzech, na szczęście nieudanych, próbach wyłudzenia pieniędzy od starszych osób. We wszystkich przypadkach sprawcy dzwonili na numer telefonu stacjonarnego i podawali ten sam scenariusz rzekomego zdarzenia. W zależności od sytuacji rozmówca przedstawiał się za syna lub zięcia. Zwierzał się, że potrzebuje co najmniej kilkunastu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia dla ofiar wypadku drogowego, który spowodował. Rzekomy wnuk twierdził, że zapłacenie oczekiwanej kwoty uchroni go przed konsekwencjami prawnymi. Bywało, że dla uwiarygodnienia tej historii podawał telefon innej osobie podszywającej się za policjanta, która potwierdzała całą sytuację. Na szczęście tym razem, we wszystkich trzech przypadkach seniorzy zachowali czujność i nie doszło do przekazania pieniędzy. Niedoszłe ofiary niezwłocznie po rozmowie telefonicznej kontaktowały się z członkami swoich rodzin aby sprawdzić czy faktycznie ktokolwiek znalazł się w trudnej sytuacji.

Metoda na wnuczka bywa modyfikowana. Ze starszą osobą nadal telefonicznie kontaktuje się rzekomy wnuczek prosząc o pilną pożyczkę zachowaną w tajemnicy przed rodzicami ale zamiast kolegi sprawcy przysyłają nieświadomego niczego taksówkarza lub chcącą dorobić przypadkową osobę z ulicy, która ma tylko odebrać gotówkę pod wskazanym adresem i za symboliczną kwotę przekazać ją zleceniodawcy. Bywa, że fałszywy wnuczek prosi o przekaz pieniężny. Policja odnotowuje również sytuacje kiedy po telefonie rzekomego wnuczka następuje kolejny ale rozmówca podaje się za policjanta ścigającego właśnie takich oszustów. Instruuje pokrzywdzoną nakłaniając do przekazania pieniędzy jednocześnie stwierdzając, że sprawca tylko wówczas może zostać zatrzymany na gorącym uczynku. Prawdziwi stróże prawa nie działają w taki sposób. Aby uniknąć utraty oszczędności całego życia, babcie czy dziadkowie chcąc pomóc ukochanemu wnuczkowi przekazują czasem po kilkadziesiąt tysięcy złotych, warto sprawdzić u źródła tę sytuację dzwoniąc chociażby do owego wnuka czy wnuczki. Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia powinniśmy przekazać je jak najszybciej policji.
Oszuści podają się za przedstawicieli, administracji, gazowni, poradni zdrowia, PCK, opieki społecznej, Caritasu, przedstawicieli kościoła itd. Ich pomysłowość pod tym względem nie zna granic. Cel jest jeden wprowadzić w błąd potencjalną ofiarę tak aby wpuściła do mieszkania, tam zając jakąś czynnością aby wykorzystując chwile nieuwagi okraść i nie wzbudzając podejrzeń wyjść. Pokrzywdzeni o tym, że mieli do czynienia z oszustami dowiadują się często ze sporym opóźnieniem. Nie są w stanie opisać złodziei czy też w inny sposób pomóc w ich wykryciu. Kierując się zdrowym rozsądkiem nie wpuszczajmy nikogo do mieszkania. Jeśli już zachodzi taka konieczność wcześniej upewnijmy się np. w administracji czy takie kontrole są prowadzone. Poprośmy także o obecność podczas takiej wizyty zaufanego sąsiada.
KWP w Łodzi