Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Trwa V edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach: prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi oraz prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne i dziedzictwo historyczne wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2013 r. Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

www.moszczenica.pl