Pomagamy w powstawaniu i rozwoju firm

Wieści Marek Górecki

– mówi Marek Górecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Dyrektor Zelowskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Jak doszło do powstania Fundacji Rozwoju Gminy Zelów?

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów powstała w kwietniu 1991 r. Jej powołanie było niejako odpowiedzią na rosnące problemy związane z wysokim w gminie Zelów bezrobociem u progu lat dziewięćdziesiątych. Należy tutaj wspomnieć, iż Zelów był wtedy typową monokulturą przemysłową, głównie za sprawą Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Fanar”, zatrudniających kilka tysięcy osób, głównie mieszkańców Gminy Zelów. Upadek tego zakładu w 1993 roku był bardzo wielkim ciosem dla gminy, bezrobocie wzrosło wtedy do prawie 50%. Przemiany społeczno-gospodarcze trwające od 1989 roku i narastający kryzys związany z bezrobociem sprawiły, iż ówcześni członkowie Zarządu Miejskiego, mając świadomość konieczności utworzenia pozabudżetowego źródła współfinansowania różnych przedsięwzięć i pozyskiwania środków, ustanowili jako osoby fizyczne Fundację Rozwoju Gminy Zelów. Tak to właśnie, zgodnie z filozofią „brania rzeczy w swoje ręce”, doszło do powstania Fundacji. Nikt chyba wtedy nie przypuszczał, jakie będą dalsze losy tej inicjatywy, nikt nie przewidywał tak aktywnej działalności w wyznaczonych Fundacji obszarach. Celem Fundacji miała być pomoc finansowa w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i urządzenia kanalizacyjne, rozwoju łączności w gminie, działalności kulturalnej i sportowej, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Szybko jednak Fundatorzy jak i osoby, które w tamtym czasie były związane z Fundacją doszli do wniosku, iż to rozwój gospodarczy jest siłą motoryczną rozwoju całej gminy, przyjęto więc filozofię maksymalnego wspierania rozwoju gospodarczego jako lekarstwa na istniejący kryzys.
W 1993 r. pojawiła się ogromna szansa dla Zelowa jako gminy znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej. Zelów został zaproszony jako jedna z 15 gmin z całej Polski do udziału w Programie Inicjatyw Lokalnych PHARE. W związku z tym opracowano długofalowy program rozwoju, czyli Lokalny Program Rozwoju (LPR) „Czas na Gminę Zelów”. Tylko 10 najlepszych programów miało otrzymać środki na jego realizację. Gmina Zelów znalazła się w tej szczęśliwej dziesiątce, otrzymując wsparcie równowartości 660.000 ECU z Unii Europejskiej. W ramach Lokalnego Programu Rozwoju stworzony został m.in. modelowy system wspierania przedsiębiorczości, który polegał na wspieraniu osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz firm poprzez pomoc w dostępie do wiedzy (doradztwo, informacja, szkolenia), kapitału (pożyczki, poręczenia) i właściwego miejsca na prowadzenie działalności (inkubator przedsiębiorczości).
Kompleksowe podejście do przedsiębiorczości zyskało aprobatę Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego – 30 grudnia 1994 r. podpisana została pomiędzy Fundacją a MPiPS umowa na realizację projektu „Rozwój małej Przedsiębiorczości” (TOR#10). Był to kolejny bardzo istotny sukces i kolejny dowód na to, iż powstanie Fundacji było bardzo trafnym posunięciem. Dlaczego o tym mówię? Bo te dwa duże programy to było niejako rzucenie Fundacji na „szerokie i głębokie wody”, które procentuje do dziś. Te programy przyczyniły się do rozwoju gospodarczego gminy i regionu, stanowiąc jednocześnie podstawę do rozwoju Fundacji i jej obecnych działań, a więc do tworzenia korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim.

Jakie są organy statutowe Fundacji?

Organami statutowymi Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd. W Radzie zasiadają osoby, które na początku funkcjonowania Fundacji wniosły największy wkład w jej powstanie i rozwój. Zostały one wybrane spośród tzw. grupy inicjatywnej, która wyznaczyła główne kierunki działania Fundacji. I te osoby w zasadzie do dzisiaj są członkami Rady. Zmieniają się ewentualnie, w przypadku zmian we władzach samorządowych, jedynie członkowie, którzy zasiadają w Radzie z racji pełnionej funkcji, a więc Burmistrz Zelowa, jego Zastępca oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie. Obecnie w Radzie Fundacji zasiada 14 osób. Jeśli chodzi o Zarząd, to działa on kadencyjnie – kadencja trwa trzy lata. Stanowisko Prezesa Zarządu Rada powierza mi od 2003 r. Zarząd jest 3-osobowy.

Jaki jest zakres działalności Fundacji?

Głównym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Cel ten realizujemy poprzez wydzielone jednostki organizacyjne, czyli Fundusz Przedsiębiorczości, Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy oraz Inkubator Przedsiębiorczości.
W ramach Funduszu Przedsiębiorczości udzielamy pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy oferuje m.in. informacje i doradztwo w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia specjalistyczne i ogólne (tj. językowe, zawodowe). Posiadamy sieć placówek zamiejscowych rozmieszczonych na terenie woj. łódzkiego. Poprzez prowadzony Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług oraz dyżury świadczymy usługi informacyjne i doradcze. Usługi informacyjne są bezpłatne, a specjalistyczne usługi doradcze dofinansowane są w 90%. Przedsiębiorca, który do nas trafia, jest rzetelnie informowany o najkorzystniejszych dla niego możliwościach wsparcia na prowadzenie działalności niekoniecznie będących w zakresie naszych usług. Niejednokrotnie jest tak, że przedsiębiorca po rozmowie z naszym doradcą kierowany jest do innych instytucji, bo jego przedsięwzięcie wpisuje się np. w możliwość pozyskania dotacji, której my akurat nie mamy w danej chwili w swojej w ofercie. Takie jest właśnie zadanie Punktu Konsultacyjnego – pomoc w doborze jak najkorzystniejszej możliwości wparcia. To nas z pewnością wyróżnia od innych instytucji. Ponadto oferujemy doradztwo ogólne i specjalistyczne w dziedzinie finansów, marketingu, prawa, planowania i zarządzania. Bardzo często świadczymy doradztwo w zakresie finansów, w tym przygotowywanie dokumentacji, tj. biznes planu czy wniosku o dotację, pożyczkę, kredyt.
Z kolei Inkubator Przedsiębiorczości oferuje usługi w zakresie wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej. Powierzchnie takie oferujemy w Zelowie oraz w naszym Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim.

Jaki jest obszar państwa działania?

Siedziba Fundacji znajduje się w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4. Mamy także Punkt Konsultacyjny w Piotrkowie Trybunalskim oraz dyżury w Tomaszowie Mazowieckim (tam funkcjonuje nasz Oddział), Zduńskiej Woli, Łasku i Bełchatowie, w których przedsiębiorcy i osoby uruchamiające działalność mogą uzyskać informacje oraz doradztwo związane z prowadzeniem i uruchamianiem działalności gospodarczej. Ogólnie obszarem naszego działania jest całe województwo łódzkie. Krótko mówiąc – przedsiębiorca np. z Opoczna, Rawy Maz. czy innej miejscowości może także skorzystać z naszych usług i niekoniecznie przyjeżdżać w tym celu do Zelowa.

Fundacja prowadzi również fundusz pożyczkowy. Może pan przybliżyć naszym Czytelnikom ten zakres działalności?

Na początku chciałbym podkreślić, że jesteśmy drugim co do wielkości funduszem pożyczkowym w województwie łódzkim. Od 1995 roku sukcesywnie pozyskiwaliśmy środki na udzielanie pożyczek w ramach różnych programów pomocowych i obecnie na ten cel mamy w dyspozycji ok. 27 mln zł. W tej kwocie znajduje się 17 mln zł pozyskane z inicjatywy JEREMIE. W ramach JEREMIE udzielamy pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, także dla rozpoczynających działalność (tzw. start-upów). Atutem inicjatywy JEREMIE jest przede wszystkim niskie oprocentowanie (już od 4,5%) oraz elastyczność w spłacie.