Ponad 14 ton bezpłatnej żywności dla Mieszkańców Gminy Zelów

Wieści cukier

Z inicjatywy Burmistrza Zelowa od 2011 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie wznowił dostawy bezpłatnej żywności dla Mieszkańców Gminy Zelów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2012 roku z pomocy tej skorzystało 1796 osób, a łącznie do Zelowa trafiło ponad 67 ton żywności.

Dostawy realizowane są we współpracy z Łódzkim Caritasem w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. Wśród dostarczanych artykułów są m.in.: mąka, makaron, kasze, konserwy, olej, masło, sery, płatki. Działanie to kontynuowane jest i w tym roku. W ostatnich dniach do Zelowa dotarła kolejna transza żywności. Tym razem pozyskano 14,5 tony różnych artykułów spożywczych dla 1 687 osób na ogólną wartość 49 700 zł. O tym, kto może skorzystać z tego rodzaju wsparcia decyduje kryterium dochodowe, które wynosi aktualnie dla osób samotnych 813,00 zł netto, a dla osób w rodzinie 684,00 zł netto w przeliczeniu na 1 osobę.
Jak zaznacza Burmistrz Urszula Świerczyńska – impulsem do wznowienia dostaw po kilkuletniej przerwie, były liczne prośby Mieszkańców. Jeżeli nawet pomoc trafiłaby do kilku rodzin na terenie naszej gminy, to jestem przekonana, że warto podejmować takie działania.

Na podstawie informacji nadesłanych z UM w Zelowie