Powiat otwiera swoją poradnię

Wieści Piotrków PP-P

W Piotrkowie Trybunalskim od nowego roku będą funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – miejska i powiatowa.

Dotychczas usługi w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci z terenu powiatu świadczyła miejska poradnia znajdująca się przy ul. Dmowskiego 47. Powiat za te usługi płacił w ramach subwencji. W celu podniesienia jakości usług ma powstać nowa poradnia. Jednak zmiany te spowodują, że znaczna część personelu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej straci pracę. W Poradni obecnie jest 31 etatów (pracowników pedagogicznych), 9,5 etatu pracowników administracji obsługi i jeden etat lekarza. Teren działania obecnej Poradni obejmuje: miasto Piotrków oraz gminy: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz.

Pomysł utworzenia nowej poradni, która opieką obejmie dzieci z terenu gmin powiatu piotrkowskiego jest reakcją samorządu powiatowego na sygnały jego mieszkańców o bardzo długich terminach oczekiwania na badanie i pomoc specjalistyczną. Analizy przeprowadzone w piotrkowskim Starostwie, na podstawie danych z 9 porównywalnych powiatów województwa łódzkiego, wykazały, że w ich poradniach na badanie i terapię czeka się 4-krotnie krócej. W związku z tym władze powiatu piotrkowskiego opracowały koncepcję utworzenia własnej poradni, która oprócz tego, że zapewni lepszą dostępność dzieciom, to będzie mniej kosztowna dla budżetu powiatu. Opieka ma być bardziej skoordynowana z pracą szkół i gminnych ośrodków pomocy społecznej. – Pragnę zapewnić rodziców dzieci, które mieszkają na terenie powiatu piotrkowskiego, że już od 1 stycznia 2013 r. będą mogli korzystać z poradni w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A – informuje Piotr Wojtysiak sekretarz powiatu. – Chcemy także być bliżej dzieci, które wymagają pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, dlatego będziemy współpracować ze szkołami i ośrodkami pomocy społecznej z terenu gmin tak, aby pomoc dzieciom udzielana była w ich własnym środowisku, bez konieczności przyjeżdżania do Piotrkowa – dodaje sekretarz powiatu.

Podsumowując, utworzenie przez powiat piotrkowski swojej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma skrócić czas oczekiwania dzieci na badanie psychologiczno-pedagogiczne z 10 do 5 tygodni, a do logopedy z 40 do 14 tygodni.