Produkcja sprzedana przemysłu

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w maju 2015 r. była o 2,8 proc. wyższa w porównaniu z majem 2014 r.

Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 22 spośród 34 działów przemysłu, w porównaniu z majem 2014 r. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (13,9 proc.), a także urządzeń elektrycznych (8,6 proc.) oraz mebli (8,4 proc.). Najwyraźniej natomiast spadła sprzedaż w dziale produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (12,3 proc.). Produkcja rośnie głównie w tych działach, które znaczną część sprzedaży lokują na rynkach zagranicznych, co potwierdza także wzrost w dziale produkcji maszyn i urządzeń (o 5,3 proc.).
W maju 2015 r., względem analogicznego miesiąca 2014 r., wzrosła także sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych, jednak wzrost był niższy niż w poprzednich miesiącach 2015 r. i wyniósł 1,3 proc.

Źródło MG