Przebudowa dróg w Żłobnicy

Żłobnica_skrzyżowanie

Ponad 26,6 mln zł wyda gmina Kleszczów ze swego budżetu na przebudowę dróg w Żłobnicy.

Swoje oferty złożyło 10 firm i konsorcjów. Przetarg został rozstrzygnięty 7 grudnia, a umowa ze zwycięską firmą (Skanska S.A.) została podpisana 21 grudnia. O gminne zamówienie rywalizowali też tacy potentaci branży drogowej, jak Budimex S.A., Strabag S.A., a także Eurovia Polska S.A. Oferty złożyły również znane w regionie firmy z branży budowy dróg: częstochowski Drog-Bud sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim z Piotrkowa Tryb. sp. z o.o., zaś piotrkowska spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. przystąpiła do przetargu w konsorcjum, utworzonym wspólnie ze spółką RAMB.

Inwestycja w Żłobnicy obejmie rozbudowę czterech odcinków dróg w tej miejscowości wraz z budową infrastruktury technicznej. Przeznaczone do rozbudowy odcinki dróg liczą łącznie ponad 5,7 km. Najdłuższy z nich (4,5 km) to droga powiatowa nr 1901E, biegnąca przez całą wieś.

Zanim drogowcy zaczną prace przy układaniu nowej podbudowy i warstw bitumicznych, konieczne będzie uzupełnienie uzbrojenia, w tym budowa krótkich (ok. 100-200 m) odcinków wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej oraz znacznie dłuższych odcinków kanalizacji deszczowej (2,4 km), kanalizacji teletechnicznej (ok. 4,5 km) i sieci energetycznej. Na drodze powiatowej nastąpi też przebudowa istniejącego obecnie skrzyżowania z gminną obwodnicą. Zastąpi je rondo.

Rozbudowana zostanie kilometrowej długości droga gminna, nazywana „Warszawką”. Obecnie tylko jej część ma nawierzchnię bitumiczną, chodnik oraz ścieżkę rowerową. Uzbrojenie techniczne, które będzie tu trzeba wykonać to ponad 1,4 km nowego wodociągu z przyłączami, ponad 970 m kanalizacji sanitarnej, 1,8 km kanalizacji deszczowej, a także sieć gazowa, gminna sieć energetyczna wraz z oświetleniem ulicy i nowa kanalizacja teletechniczna.

Trzecia część inwestycji w Żłobnicy obejmuje przebudowę dwóch niedużych odcinków dróg wewnętrznych (130-metrowego w Żłobnicy i ok. 100-metrowego w Kleszczowie), a także wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy jednej z tych dróg.

Przebudowa dróg w Żłobnicy zaplanowana została na 24 miesiące i będzie jednym z największych gminnych zadań w roku 2016 i 2017.
JS