Przebudowa ulic w Łękińsku

Wieści Łękińsko_drogi

Prowadzone są prace przy największej w tym roku drogowej inwestycji w gminie Kleszczów, która obejmie drogi o łącznej długości prawie 2,8 km.

W ramach inwestycji w Łękińsku przebudowane zostaną fragmenty kilku ulic i dwa skrzyżowania, powstaną też odcinki nowych dróg i nowe przepusty na kanałach odwadniających. Pracę przy inwestycji znajdą nie tylko fachowcy z branży drogowej. Zanim powstaną nowe jezdnie i chodniki przeprowadzona zostanie modernizacja i rozbudowa podziemnych sieci: kanalizacyjnej i wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej, a także rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego.
Przebudową objęte są ulice: Północna (odcinek 500 metrów), Długa (929 m), Modrzewiowa (123 m), Topolowa: dojazd do zabudowań Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (131 m) oraz dojazd do oczyszczalni ścieków (422 m).
Dotychczas przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z trasą wyznaczoną pod odcinki nowych dróg, wykonano też fragmenty kanalizacji. W pobliżu zabudowań rolniczej spółdzielni, w sąsiedztwie gminnej obwodnicy zgromadzone zostały zapasy kruszywa, wykorzystywanego na podbudowę dróg. Najbardziej zaawansowane są prace przy przedłużeniu ulicy Modrzewiowej. Dzięki dobudowaniu odcinka o długości 375 metrów ulica ta zostanie połączona z gminną obwodnicą. Trwają też roboty związane z wykonaniem nowego przepustu na kanale odwadniającym.
Zgodnie z umową podpisaną pod koniec listopada ub. roku inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 14 miesięcy. Jej generalnym wykonawcą jest DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lubojence k. Częstochowy.