Przełom w sprawie tranzytu?

wieści droga powiatowa Kącik-Mzurki

Kolejna odsłona walki o zniesienie ruchu tranzytowego drogą powiatową na odcinku Kącik – Mzurki. 06 marca w łódzkim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbędzie się spotkanie w sprawie omówienia problemu związanego z obowiązującą obecnie organizacją ruchu na odcinku drogi krajowej numer 12 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, która wymusza na pojazdach o wadze powyżej 8 ton ruch po drodze powiatu bełchatowskiego. Ponadto prezydent Piotrkowa Trybunalskiego został poproszony o rozwiązanie problemu ruchu pojazdów ciężarowych przez miasto.

– Mam nadzieję, że moje wieloletnie zmagania z tirami rozjeżdżającymi naszą drogę powiatową wreszcie znajdą pozytywne zakończenie – mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. – Z pism i dokumentów związanych z tą sprawą powstał już spory segregator, a wciąż nic konkretnego się nie dzieje. Na spotkanie wybieram się wraz z Tomaszem Kijanką, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

Na marcowe spotkanie zaproszenie dostał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, starosta piotrkowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

– Otrzymaliśmy również do wiadomości pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, skierowane do prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, którego wojewoda prosi o wyznaczenie nowego objazdu dla drogi krajowej numer 12 na terenie Piotrkowa, bądź usunięcie obecnie obowiązujących ograniczeń tonażu do 8 ton na terenie miasta i umożliwienie ruchu tranzytowego wszystkim pojazdom ciężarowym przejeżdżającym przez Piotrków Trybunalski – dodaje starosta. – Jednocześnie jeśli prezydent Piotrkowa nie podejmie stosownych działań zmierzających do rozwiązania tej sytuacji, wojewoda podejmie działania nadzorcze, ponieważ jako organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, może nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Zgodnie z porozumieniem, jakie trzy lata temu powiat zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad za zgodą ministra Cezarego Grabarczyka, ruch tranzytowy z drogi krajowej numer 8 na drogę krajową numer 12, miał trwać tylko do końca 2012 lub do czasu wybudowania obwodnicy Bełchatowa. Jednakże przez ten czas w sprawie nic się nie działo, poza licznymi wyjazdami, spotkaniami, pismami, które do różnych organów kierował starosta bełchatowski.

A skąd na drodze powiatowej taki duży ruch ciężarówek? Otóż w 2008 roku Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jako organ zarządzający ruchem na drodze krajowej Nr 12 w mieście Piotrków Trybunalski, umieścił znak drogowy „B5” zakaz wjazdu samochodów ciężarowych z tabliczką „T” – „8t”. Spowodowało to skierowanie ruchu z drogi krajowej Nr 12 na drogę wojewódzką nr 485 a dalej na drogę powiatową Nr 2308 E do drogi krajowej Nr 8. Droga powiatowa Mzurki – Kącik – Widawa, z racji swoich parametrów nie jest dostosowana do przenoszenia takich obciążeń jak drogi krajowe czy wojewódzkie. Także środki finansowe jakie, mogą przeznaczyć samorządy powiatowe na ich remonty i utrzymanie, są niewspółmiernie małe w porównaniu do zarządców dróg kategorii wyższych.
Na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie