Przymusowy wykup akcji PGE GiEK S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) informuje, że tylko do końca października br. potrwa wypłata środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych PGE GiEK, za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM).

Po tym terminie, środki nieodebrane przez akcjonariuszy mniejszościowych z tytułu przymusowego wykupu akcji, zostaną przez PGE GiEK złożone do depozytu sądowego. Odbiór zdeponowanych środków będzie możliwy dopiero po złożeniu przez osobę uprawnioną stosownego wniosku do sądu i przeprowadzeniu postępowania sądowego w tym zakresie.
Cena wykupu wynosi 34,85 zł za 1 akcję.
Środki pieniężne są wypłacane przelewem – na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza mniejszościowego lub gotówką – po zgłoszeniu się akcjonariusza mniejszościowego do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM.
Szczegółowe informacje na temat wypłaty środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu akcji można uzyskać od poniedziałku do piątku pod następującymi numerami telefonów:
– infolinia CDM: 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych (w godz. 10-18),
– w GiEK – (44) 737 71 65, (44) 737 71 64, (44) 737 71 66 (w godz. 7-15).