Punk egzaminacyjny dla kierowców w Bełchatowie?

Starosta Bełchatowski wystąpił do marszałka województwa z wnioskiem o utworzenie w Bełchatowie punktu egzaminacyjnego dla kierowców na kategorie AM, A1, A2, A, B1 oraz B.

Gdyby taki punkt powstał w Bełchatowie, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego nie musieliby egzaminu na prawo jazdy zdawać w odległym o ponad dwadzieścia kilometrów Piotrkowie Trybunalskim lub Łodzi czy Sieradzu.

– W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, która pozwala na przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy kategorii A i B w czterdziestu miastach prezydenckich, w tym między innymi w Bełchatowie – mówi Krzysztof Gajda, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie, nadzorujący wydział komunikacji i dróg starostwa. – Prawo musi przyjąć jeszcze Senat i podpisać prezydent, a o lokalizacji nowych WORD-ów będą decydować marszałkowie. W naszym powiecie rocznie około pięciu tysięcy osób zdobywa uprawnienia do kierowania pojazdami. Myślę, że tak duża liczba jest dobrym argumentem do utworzenia ośrodka egzaminowania w Bełchatowie, kandydatom na kierowców zaoszczędzi czas, bo na jazdy szkoleniowe nie trzeba będzie już jeździć do Piotrkowa czy innych miast gdzie obecnie znajdują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dzięki temu powinny także spaść koszty kursów w Bełchatowie, bowiem właścicielom szkół nauki jazdy odejdą koszty dojazdów aut z instruktorem i kursantem do miast- siedzib WORD-ów.

Punkt egzaminacyjny w Bełchatowie zapewne byłby korzystny również z racji mniejszego stresu u zdających egzamin, którzy część teoretyczną i praktyczną zdawaliby w dobrze sobie znanym mieście, i jakby nie było, z mniejszą ilością dużych i „trudnych” skrzyżowań, w porównaniu np. z Piotrkowem.

Na terenie powiatu bełchatowskiego działają 24 ośrodki nauki jazdy. Każdego roku wydział komunikacji bełchatowskiego starostwa wydaje około pięciu tysięcy praw jazdy i rejestruje około dziesięciu tysięcy pojazdów.

Nowa ustawa nie zakłada tworzenia nowych WORD-ów, a jedynie punktów egzaminacyjnych niezbędnych do zdawania egzaminów. W Polsce jak na razie jeden punkt egzaminacyjny obsługuje 700 tysięcy mieszkańców, podczas gdy na przykład w Irlandii na jeden ośrodek przypada 90 tysięcy mieszkańców, a w Wielkiej Brytanii przypada 150 tysięcy mieszkańców.

Gdyby udało się w Bełchatowie stworzyć ośrodek egzaminowania kierowców, to według nowej ustawy mógłby on wydawać uprawnienia do kierowania pojazdami następujących kategorii:

kategoria AM

– motorower, czterokołowiec lekki

kategoria A1:

– motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³,motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
kategoria A2:

– motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW, motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

kategoria A:

– motocykl, motocykl z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg

kategoria B:

– pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

kategoria B1 (AB):

– trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie