Radomsko – fałszywy alarm?

Wieści Policja

  26 czerwca 2013 roku policjanci z Komisariatu Policji w Przedborzu zostali powiadomieni przez pracowników miejscowego Urzędu Gminy o tym, że dwa dni wcześniej na forum internetowym jeden z internautów zamieścił wpis w formie zapytania o konsekwencje „wysadzenia w powietrze” ratusza miejskiego w Przedborzu podczas sesji rady miejskiej. W obawie o ewentualnym zagrożeniu pracownicy urzędu opuścili budynek na czas sprawdzenia go przez policjantów wraz z funkcjonariuszem z grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Policjanci nie ujawnili żadnych materiałów wybuchowych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że autorem wpisu na forum jest 37-letni mieszkaniec Przedborza. W wyniku przeprowadzonych z jego udziałem czynności stwierdzono, że jego zamiarem nie było wywołanie jakiegokolwiek zagrożenia, a treść wpisu odnosiła się do jego własnych przemyśleń. Policjanci sprawdzają, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu przekonania o istnieniu zagrożenia oraz wywołaniu czynności organu ochrony porządku publicznego, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

KWP Łódź