Radomsko: Konferencja „Narkotyki i dopalacze”

plakaty_konferencja o narkotykach w Radomsku

Konferencja odbędzie się 1 lutego 2016 roku w godzinach od 9:30 – 13:30 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Społeczna Akademia Nauk, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku oraz Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku zapraszają dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników instytucji samorządowych na bezpłatną konferencję metodyczną: „Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki”.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa do 15 stycznia 2016 roku mailowo podając imię i nazwisko oraz miejsce pracy(dane do certyfikatów).
Dane kontaktowe organizatora:
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku,
ul. Sucharskiego 87,
tel. 44 680 11 40,
email: radomsko@spoleczna.pl

W programie konferencji:
1. Otwarcie – wystąpienia zaproszonych gości honorowych.
2. Przedstawienie programu konferencji.
3. Stare i nowe substancje uzależniające w regionie – kluczowe przyczyny i uwarunkowania sięgania po narkotyki.
4. Zaburzenia OUN jako skutek działania narkotyków i dopalaczy – mechanizmy, przebieg, zagrożenia.
5. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych.
6. Podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków.
7. Narkotyki i nastolatki – dlaczego narastają problemy.
8. Panel dyskusyjny.
9. Wnioski, wręczenie certyfikatów.