Radomsko: Rola zarządzania projektami i procesami

Wieści konferencja Radomsko

O zarządzaniu projektami i procesami, zrównoważonym rozwoju, innowacyjności i innych kwestiach rozmawiali 5 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego”.

Celem konferencji było podkreślenie roli zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju regionalnego, integracja środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się realizacją programów, projektów w organizacjach oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, które będą sprzyjać generowaniu pomysłów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na realizację programów i projektów.
– Myślę, że tego typu konferencje i dyskusje są bardzo potrzebne. Spotkanie świata nauki z biznesmenami i samorządowcami z pewnością jest niezbędne do wypracowywania nowych rozwiązań. Nie zapominajmy jednak o tym, że aby nasz kraj mógł się lepiej rozwijać pod względem gospodarczym, należy zacząć od zmian prawa na szczeblu krajowym. Powinno się upraszczać prawo – powiedziała Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomska. – Cieszę się, że tego typu konferencje przenoszą się do małych miast. Wszystkim nam zależy na tym, aby rozwój lokalny i regionalny następował w miarę szybko. Miasto Radomsko jest miastem otwartym od 1266 r., w związku z tym chcemy również działać i pracować na rzecz regionu. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszych paneli i dyskusji będą wypracowane możliwości dalszej i lepszej współpracy – dodała prezydent.
– Konferencja ma na celu umożliwienie debaty związanej z zarządzaniem oraz realizacją projektów i procesów w różnych branżach działalności gospodarczej i samorządowej. Nie są to jednak tylko rozważania teoretyczne. Tutaj teoria łączy się z praktyką. To o czym będzie dziś mówione jest sprawą niezwykle ważną, szczególnie w kontekście nowych funduszy unijnych, które do roku 2020 będą do nas spływać. Istotne jest, aby nimi sprawnie zarządzać. Do tego przygotowujemy studentów i o tym rozmawiamy właśnie dzisiaj – powiedział witając uczestników dr Łukasz Prysiński, dziekan Wydziału Zamiejscowego SAN w Radomsku.
Konferencję zainaugurował panel dyskusyjny „Czynniki i bariery rozwoju regionalnego” prowadzony przez Agnieszkę Chrząszcz z Urzędu Miasta Radomska. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele firmy Meblomax, Centrum Ubezpieczeń i FON SKB oraz prof. dr hab. Jolanta Kopka i dr Łukasz Prysiński ze Społecznej Akademii Nauk.
Podczas kolejnych sesji podejmowano tematy stresu zawodowego, przestępstw wyłudzania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej czy pobudzania lokalnej przedsiębiorczości regionu łódzkiego.
– Od psychiki człowieka zależy efektywność i realizacja celów firmy. Jeżeli ktoś popełni błąd, to nie maszyna lecz człowiek – mówił prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński z SAN w Łodzi. – Zaburzenia spowodowane stresem są problemem cywilizacyjnym. Przewlekły stres powoduje m.in. przedwczesne starzenie się organizmu nie tylko pod względem fizycznym ale i psychicznym. Jeżeli przedsiębiorcy nie zdadzą sobie sprawy z tego, że stres zawodowy trzeba niwelować, to sami będą na tym stratni, ponieważ częstsze będą wypadki przy pracy i mniejsza jej wydajność. Niestety przedsiębiorcy bagatelizują tę kwestię, gdyż wszędzie szukają oszczędności. Przed nami jeszcze dużo pracy w tym zakresie. Trzeba zmienić mentalność ludzi. My w chwili obecnej nie patrzymy na całą przedsiębiorczość z punktu widzenia czynnika ludzkiego, a zwłaszcza psychicznego – tłumaczył prof. Gruszczyński.
– Firma nie jest jakąś wyspą na morzu. Ulega ona wpływowi różnych bodźców, różnych narzędzi prawnych, ekonomicznych, i innych. Jest zbiorem ludzi, mówimy coraz częściej o kapitale społecznym. W firmie bardzo ważni są ludzie, to jakie mają potrzeby, motywacje – zaznaczyła prof. dr hab. Jolanta Kopka z SAN w Łodzi.
Jak zapewniają organizatorzy, konferencja będzie miała charakter cykliczny, a za kilka miesięcy ukaże się wydawnictwo pokonferencyjne, które będzie zbiorem pomysłów i rozwiązań wypracowanych podczas spotkania.
– We wrześniu spotkamy się panelowo na warsztatach, by porozmawiać o tym, jakie procesy i projekty będzie można wdrożyć w Radomsku – informuje mgr Mirosław Olszewski, kierownik Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Spotkanie naukowców oraz przedstawicieli samorządu i biznesu zorganizowane zostało przez Katedrę Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (przy współpracy Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Radomsku) oraz Urząd Miasta Radomska. W konferencji udział wzięli naukowcy renomowanych polskich uczelni, przedstawiciele samorządu, lokalnych firm, studenci SAN oraz uczniowie radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Nasza gazeta objęła to wydarzenie patronatem medialnym.

Justyna Pająk