Radomsko: zmiany ruchu na Brzeźnickiej

Wieści zmiana organizacji ruchu

Od 5 kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje drugi etap prac w ciągu drogi krajowej nr 42.Na czas rozbudowy ulic Brzeźnickiej i Piastowskiej, wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego i ulicą Krakowską oraz przebudową mostu nad rzeką Radomką, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Ze względu na konieczność częściowego utrzymania ruchu na tym odcinku ulicy Brzeźnickiej, roboty zostaną podzielone na przebudowę po stronie północnej i południowej mostu. Ruch wahadłowy będzie sterowany w godzinach od 6.00 do 21.00, przez upoważnione osoby wyposażone w łączność bezprzewodową, a przez pozostałą część doby przez sygnalizację świetlną.

Natomiast dla pojazdów o masie powyżej 8 ton (ruch tranzytowy) wprowadzony zostanie dla obu kierunków ruchu objazd, poprowadzony od ulicy Unii Europejskiej, przez ulicę Inwestycyjną, ulicę Krasickiego oraz ulicę Kościuszki.

Zakładany wstępnie plan robót przewiduje, że potrwają one około czterech miesięcy.
UM Radomska