Rajd w Kleszczowie

29 listopada o godz. 15 nastąpi inauguracja VIII Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Organizatorami imprezy, która przez lata zyskała sporą popularność wśród członków szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w regionie łódzkim jest Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie oraz Oddział PTSM w Piotrkowie Trybunalskim.

W barbórkowym rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (grupy 6-osobowe + opiekun). Program dwudniowej imprezy przewiduje przeprowadzenie konkursów, w tym m.in. wiedzy o gminie Kleszczów, literackiego, plastycznego oraz testu z języka angielskiego. Odbędą się też pływackie zawody uczestników rajdu, nocna wycieczka na taras widokowy na skraju odkrywkowej kopalni węgla oraz autokarowa wycieczka po gminie Kleszczów.
Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmowane będą do 22 listopada w sekretariacie SP Kleszczów.