Rawa Maz.: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Wieści biblioteka Rawa Maz.

Nowe spojrzenie na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania było przedmiotem seminarium dla nauczycieli, które odbyło się 20 maja 2014r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.
Klasyfikację metod nauczania, formy, techniki nauczania i uczenia się przedstawiła zebranym prowadząca p. Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej europejskiej WODN w Skierniewicach. Po części teoretycznej przyszła kolej na część warsztatową. Nauczyciele w kilkuosobowych grupach wykorzystywali wybrane metody aktywizujące, w tym: mapę mentalną, linię czasu, poker kryterialny, podróż balonem i ich praktyczne zastosowanie w pracy z uczniem.
M. Piekut