Rawa Maz.: Netykieta w pracy nauczyciela bibliotekarza

Wieści biblioteka Rawa Maz.

Netykieta – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Przestrzeganie Netykiety, niezależnie od tego w jaki sposób i do czego używamy Internetu, gwarantuje że w sieci spędzimy czas przyjemnie i pożytecznie. Nie przestrzeganie Netykiety, nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych, jednak może spowodować iż staniesz się nie chciany w sieci.

4 lutego 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja metodyczna: „Netykieta w Internecie i w pracy nauczyciela bibliotekarza”. Skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i innych zainteresowanych tematem. Małgorzata Wrzodak- konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek przypomniała zebranym kodeks nauczyciela bibliotekarza i pracownika informacji. Jolanta Hysz – konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej natomiast zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Internecie, a Ryszard Ogonowski – konsultant ds. doradztwa i kształcenia zawodowego WODN w Skierniewicach przedstawił, jak wygląda ochrona praw autorskich i danych osobowych w pracy nauczyciela bibliotekarza. Z zasadami sporządzania przypisów i bibliografii zapoznała zebranych Ilona Kurpiewska nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

Małgorzata Piekut – Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej