Rawa Mazowiecka: Szpital zostanie wydzierżawiony

Wieści wydzierżawią szpital w Rawie Maz.

Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej poinformował o wyłonieniu w drodze przetargu dzierżawcy nieruchomości Szpitala oraz jego wyposażenia – firmy AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Dzięki tej decyzji Szpital nie tylko będzie kontynuował udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale także pozyska niezbędne środki na istotne inwestycje, które zagwarantują mieszkańcom opiekę medyczną na odpowiednim poziomie. Umowa dzierżawy Szpitala zostanie podpisana na 30 lat. AMG Centrum Medyczne zagwarantuje prowadzenie w Szpitalu działalności medycznej finansowanej ze środków publicznych. Co ważne, w momencie podpisania umowy AMG Centrum Medyczne przejmie w trybie art. 23’ Kodeksu Pracy pracowników świadczących pracę w Szpitalu oraz utrzyma ich zatrudnienie przez minimum 12 miesięcy. W trakcie dzierżawy sfinansuje koszty inwestycji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności medycznej, w tym koszty pilnego remontu i budowy nowego pawilonu, które szacowane są na kilkanaście milionów złotych.
Dzierżawa Szpitala w Rawie Mazowieckiej to niezwykle ważna decyzja, która na pewno przyniesie wymierne korzyści jego pacjentom i pracownikom, a także władzom powiatowym. AMG Centrum Medyczne ma bowiem niezbędne doświadczenie w zakresie efektywnego zarządzania publicznymi placówkami ochrony zdrowia. Szpital w Rawie Mazowieckiej będzie drugą placówką, po Szpitalu Powiatowym w Rykach, przez nas prowadzoną. Dodatkowo, AMG Centrum Medyczne to spółka celowa A.M.G. Finanse – firmy doradczej działającej na polskim rynku od ponad 8 lat, z sukcesem wspierającej w zarządzaniu szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Ogromne doświadczenie i know-how A.M.G. Finanse zostaną bezpośrednio wykorzystane w funkcjonowaniu Szpitala w Rawie Mazowieckiej.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz A.M.G. Finanse Sp. z o.o.
Ideą A.M.G. Finanse jest zbudowanie w oparciu o koncept dzierżawy operatorskiej szpitali ogólnokrajowej sieci placówek medycznych, które dzięki temu będą mogły korzystać w swojej bieżącej działalności z efektu skali. Dzierżawa Szpitala w Rawie Mazowieckiej jest kolejnym krokiem na tej drodze.” – podsumowuje Tomasz Kopiec.