Rawa: Wspomnienia o Świętym Janie Pawle II

Rawa konferencja

2015 rok został ogłoszony rokiem Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji 22 października 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja metodyczna „Święty Jan Paweł II – Nauczyciel i Wychowawca”.

Skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy, języka polskiego, religii wszystkich typów szkół i zainteresowanych tematyką. Kierownikiem tej formy była Małgorzata Wrzodak – konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach. Osobami prowadzącymi byli: ks. dr hab. Wojciech Osial – nauczyciel konsultant ds. katechezy WODN w Skierniewicach, który przybliżył zebranym postać Jana Pawła II, oraz p. Jolanta Hysz – nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach, pod kierunkiem której za pomocą origami płaskiego z koła powstała postać św. Jana Pawła II.
Przykłady dobrych praktyk zaprezentowały panie Renata Firek za Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej, Monika Tkaczyk z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej, oraz Renata Ekiel z Zespołu Szkół w Sadkowicach. Konferencji towarzyszyła wystawy prac p. Elwiry Kowakczyk ,,Papież Polak- Jan Paweł II”, oraz wystawa pokonkursowa XII Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Kwiaty dla Świętego Jana Pawła II”.

Małgorzata Piekut – Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej