Rawskie Lato ze Sztuką

W Muzeum w Rawie Mazowieckiej przez całe lato można oglądać prace warszawskich artystów. 

W Muzeum Ziemi Rawskiej przez całe lato można oglądać prace warszawskich artystów. W salach wystawowych będą prezentowane dokonania malarzy: Romana Kirilenki, Zbigniewa Nowosadzkiego i Anny Alicji Trochim oraz rzeźbiarzy: Teresy Pastuszka- Kowalskiej i Dariusza Kowalskiego. Wszyscy artyści mają za sobą wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą oraz są laureatami prestiżowych nagród.

www.rawamazowiecka.pl